Markfällning

Markfällning

Markfällning är en traditionell metod för trädfällning som innebär att trädet fälls i sin helhet, från basen och nedåt, i ett kontrollerat fall. Detta görs genom att såga av trädstammen nära marken och använda en kombination av tekniker, såsom kilning och kapning, för att styra trädet i den önskade fallriktningen. Markfällning är ofta lämplig när det finns tillräckligt med utrymme för att trädet kan fällas utan att skada omgivningen.

Markfällning är en snabb och effektiv metod för trädfällning när omständigheterna tillåter det. Den är särskilt användbar för att fälla stora träd på öppna ytor där det inte finns några byggnader, vägar, ledningar eller andra konstruktioner i närheten. Markfällning kan också vara en mer kostnadseffektiv lösning jämfört med sektionsfällning, eftersom den kräver mindre tid och arbete.

Vi börjar alltid med en noggrann bedömning av trädet och dess omgivning. Vi tar hänsyn till trädet självt, dess storlek, form och tillstånd, samt närheten till byggnader, vägar och andra konstruktioner. Vi gör också en riskbedömning för att säkerställa att vi kan utföra markfällningen på ett säkert och effektivt sätt.

Efter att trädet har fällts tar vi hand om bortforslingen av trädet, inklusive klyvning, flisning och borttransport av material om så önskas. Vi kan också hjälpa till med stubbfräsning om du vill ta bort stubben efter fällningen.

Ring 073-925 42 45 för kostnadsfri offert om du behöver hjälp med markfällning