Sektionsfällning

Sektionsfällning

Sektionsfällning är en typ av trädfällning där trädet tas ned i sektioner, istället för att fällas i ett enda stycke. Det är en vanlig metod, särskilt när det gäller träd som står nära byggnader, vägar, ledningar eller andra konstruktioner.

Genom att fälla trädet i sektioner minimeras risken för skador på omgivningen, och säkerheten för alla inblandade ökar avsevärt. Sektionsfällning kan även vara nödvändigt när det gäller träd som är i dåligt skick eller har en komplicerad struktur, då det kan vara riskabelt att fälla hela trädet på en gång.

När vi sektionsfäller börjar vi med att göra en utförlig bedömning av trädet och dess omgivning. Vi tar hänsyn till trädet självt, dess storlek, form och tillstånd, samt närheten till byggnader, vägar och andra konstruktioner. Vi gör också en noggrann riskbedömning för att säkerställa att vi kan utföra jobbet på ett säkert och effektivt sätt.

När vi har gjort vår bedömning och planerat fällningen, så börjar arbetet genom att arboristen klättrar upp i trädet och avlägsnar mindre grenar för att sen kapa trädet i sektioner, uppifrån och ned, bit för bit, en sektion i taget. Dessa sektioner kan sedan sänkas ner på marken med hjälp av rep eller liknande utrustning.

När hela trädet har fällts och sektionerna ligger på marken tar vi hand om bortforslingen av trädet, inklusive klyvning, flisning och borttransport av material om så önskas. Vi kan också hjälpa till med stubbfräsning om du vill ta bort stubben efter fällningen.

Sammanfattningsvis så är sektionsfällning en avancerad metod som kräver expertkunskap och erfarenhet. Vi är stolta över att erbjuda denna tjänst till våra kunder och garanterar ett säkert, effektivt och professionell utfört arbete.

Ring 073-925 42 45 för kostnadsfri offert om du behöver hjälp med sektionsfällning